اهداف و چشم انداز

هدف نشریۀ «پژوهش‌های بین­‌رشته‌ای ادبیات و هنر»، جذب و انتشار مقالات معتبر در حوزه‌­های مشترک ادبیات و هنر، ارتقای تحقیقات در این زمینه و در نهایت، قرار گرفتن در جمع نشریات معتبر علمیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.