راهنمای نویسندگان

راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله در سامانه

برای دریافت فایل راهنمای "ثبت نام و ارسال مقاله در سامانه نشریه"، لطفاً روی لینک فوق کلیک فرمایید.

 

راهنمای نگارش مقاله

با عرض سلام و احترام محضر نویسندگان محترم

لطفاً پیش از اقدام به ارسال مقاله در سامانه، این شیوه‌­نامه را به­‌دقت مطالعه و سپس مقاله را ارسال نمایید.

فایل‌های اصلی که باید بارگذاری شود، عبارتند از:

- فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان) و فایل مشخصات نویسندگان (شامل نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی به ترتیبِ مرتبۀ علمی، گروه، دانشکده و دانشگاه مربوط، آدرس ایمیل، شماره تلفن و نویسندۀ مسئول مشخص) را در قسمت فایل­‌های مقاله بارگذاری نمایید. توجه داشته باشید که ملاک مجله در تنظیم نامۀ پذیرش و چاپ مقاله، ترتیب اسامی نویسندگان در این فایل است.

- فایل تعارض منافع را تکمیل و در قسمت بارگذاری فایل­‌ها با عنوان فرم تعارض منافع بارگذاری نمایید.

- فایل تعهدنامه را تکمیل و در قسمت بارگذاری فایل‌­ها با عنوان نامه به سردبیر بارگذاری نمایید.

- فایل گواهی مشابهت­‌یابی (گواهی اصالت متن) را از سامانۀ مشابهت­‌یاب (سامانۀ سمیم نور)

 لازم به ذکر است ­که مقالات پذیرش شده، دوباره مشابهت­‌یابی خواهد شد و درصد مشابهت مقاله برای پذیرش در مجلۀ «پژوهش­‌های بین‌­رشته­‌ای ادبیات و هنر» نباید بیش از 8 درصد باشد.

 

شرایط پذیرش مقاله

- مقاله‌های معتبر پژوهشی در موضوعات و مباحث میان­‌رشته­‌ایِ ادبیات و هنر که از ارزش علمی برخوردار و حاصل کار تحقیقاتی نویسنده یا نویسندگان باشد، برای بررسی و چاپ پذیرفته می­‌شود.

- مقاله‌های ارسالی نباید پیش‌تر در مجلۀ دیگری چاپ شده باشد و یا هم‌زمان به مجلۀ دیگری فرستاده شود.

- مقاله‌های مستخرج از پایان‌نامه باید با تأیید استاد راهنما باشد و نام ایشان نیز در  فایل مشخصات نویسندگان مقاله ذکر شود. 

- چنانچه مقاله حاصل طرح پژوهشی باشد، ذکر عنوان طرح پژوهشی نیز ضروری است.

- مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهدۀ نویسنده است.

- هیأت تحریریه در رد یا قبول و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.

- مقاله‌های ارسالی بازگردانده نخواهد شد.

- مقاله حداکثر در 8000  و حداقل در 4000 کلمه به‌صورت حروف­‌چینی‌شده (با اندازۀ قلم 13 فونت B Zar در محیط word) و فقط ازطریق سامانۀ الکترونیک مجله (jlitre.jahromu.ac.ir) فرستاده شود.

- چاپ مقاله‌ها و تقدّم و تأخّر آن‌ها مشروط به بررسی و تأیید هیئت تحریریۀ مجله است.

- مجله در ویرایش مقاله‌ها بدون تغییر در محتوای آن آزاد است.

 

بخش‌های مقالۀ ارسالی

عنوان: عنوان مقاله باید کوتاه، گویا و بازتاب‌­دهندۀ محتوای مقاله باشد.

چکیدۀ فارسی: در حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه شامل بیان مسئله، هدف، روش، یافته‌های مهم‌ و واژه‌های کلیدی (از 4 تا 7 واژه).

چکیدۀ انگلیسی: ترجمۀ چکیدۀ فارسی به انگلیسی (حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه) با اندازۀ قلم 12 و فونت Times New Roman همراه با نام نویسنده یا نویسندگان، رتبۀ علمی نویسنده یا نویسندگان، گروه تخصصی و دانشگاه مربوط به انگلیسی.

متن اصلی مقاله: شامل بخش­‌های ذیل و به ترتیب با ساختار:

  1. مقدمه: شامل طرح موضوع و بیان مسئله، اهداف و ضرورت پژوهش، روش پژوهش و معرفی کلّی مقاله.
  2. پیشینۀ پژوهش: در این بخش نیازی به جداسازی کتاب، پایان‌نامه و مقاله نیست و منابع به‌ترتیب تاریخی از قدیم به جدید باشند (مگر موارد خاص). در داخل متن فقط نام خانوادگی نویسندگان و سال نشر و درصورت ضرورت شمارۀ صفحه در داخل پرانتز ذکر شود و از نوشتن عنوان کتاب‌ها و مقاله‌ها یا نام کوچک افراد پرهیز شود.
  3. مبانی نظری: مبانی نظری پژوهش تا اندازه­ای که در بررسی و تحلیل داده‌ها مفید باشد، در این بخش ذکر شود.
  4. بحث و بررسی: در بخش 3 و 4 (مبانی نظری و بحث و بررسی) عنوان‌های اصلی و فرعی با شماره‌گذاری از هم جدا شوند. شماره‌گذاری‌ها فقط تا چهار شماره باشد و از راست شمارۀ عنوان اصلی و سپس فرعی‌ها نوشته شوند. برای مثال در فصل 4 شمارۀ عنوان‌های اصلی و فرعی به این صورت باشند: 4. 1. 4. 1. 1 و...
  5. نتیجه‌گیری: حداکثر در سه یا چهار بند (پاراگراف) و بیانگر یافته‌­ها و نتایج اصلی و تازۀ پژوهش باشد.

پی‌نوشت‌ها (درصورت نیاز): پی‌نوشت‌های شماره‌گذاری‌شده شامل توضیحات ضروری دربارۀ مطالب مقاله و معادل‌های انگلیسی واژه‌ها و اصطلاحات در انتهای متن و قبل از فهرست منابع درج شود. معادل انگلیسی اسم‌های خاص با حروف بزرگ شروع شوند و نوع قلم کلمات انگلیسی Times New Roman باشد.

 

شیوۀ منبع‌نویسی

همۀ منابعی که در متن به آن­ها ارجاع داده شده من­‌جمله منابعی که در پیشینۀ پژوهش به آن­ها اشاره شده، در فهرست منابع به­‌طور دقیق و کامل ذکر شود.  فهرست منابع به‌‌ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده به این صورت در پایان مقاله درج شود:

کتاب مقدس: قرآن کریم.

کتاب: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب (ایتالیک). نام مترجم. شمارۀ چاپ. محل انتشار: نام ناشر.

کتاب با تأکید بر نام مصحح: نام خانوادگی، نام (مصحح کتاب). (سال انتشار). مصححِ کتاب.... تألیفِ... (سال تألیف) شهر: ناشر.     

     ارجاع درون‌متنی: (نام مصحح، سال: صفحه) 

کتاب با نویسندۀ نامشخص:  نام کتاب (سال انتشار). نویسندۀ ناشناس. شهر: ناشر.

     ارجاع درون متنی: (نام کتاب، سال: صفحه).     

کتاب با دو نویسنده: نام خانوادگی، نام و نام و نام خانوادگی. (سال انتشار). عنوان کتاب (ایتالیک). نام و نام خانوادگی مترجم/مترجمان. شمارۀ چاپ. محل انتشار: نام ناشر.

کتاب با گروه نویسندگان: نام خانوادگی، نام (نویسندۀ اول) و دیگران. (سال انتشار). عنوان کتاب (ایتالیک). نام و نام خانوادگی مترجم/مترجمان. شمارۀ چاپ. محل انتشار: نام ناشر.

ارجاع درون‌متنی: (نام خانوادگی (نویسندۀ اول) و دیگران، سال: شمارۀ صفحه)

نسخۀ خطی: نام خانوادگی، نام (یا نام مشهور). (سال کتابت). نام کتاب (ایتالیک). شهر و محل نگهداری نسخه. شمارۀ مسلسل.... [نسخۀ خطی].

ارجاع درون‌متنی: (نام خانوادگی (یا نام مشهور)، سال کتابت: شمارۀ صفحه)

مقاله: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). «عنوان مقاله» (بین دوگیومه). نام مجله (ایتالیک). شمارۀ مجله. شمارۀ صفحه‌های مقاله.

مقالۀ همایش: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). «عنوان مقاله». عنوان مجموعه مقالات (ایتالیک). شهر: ناشر

پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). «عنوان پایان‌نامه/رساله». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد/رسالۀ دکتری دانشکدۀ ... دانشگاه....

پایگاه‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار مقاله). «عنوان مقاله». نام نشریۀ الکترونیکی. دوره. تاریخ مراجعه به سایت. <نشانی دقیق پایگاه اینترنتی>

 

ارجاعات درون‌متنی 

- ارجاع درون‌متنی آیات قرآنی به صورت نام سوره و شمارۀ آیه (داخل پرانتز) باشد؛ برای مثال: (بقره/11).

- ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به این صورت نوشته شود: (نام خانوادگی، سال: شمارۀ صفحه). به شیوۀ ارجاع درون‌متنی برخی موارد خاص مانند کتاب با تاکید بر نام مصحح، کتاب با نویسندۀ نامشخص، کتاب با گروه نویسندگان و نسخۀ خطی در بالا اشاره شده است.

- منابع انگلیسی به زبان انگلیسی در متن ارجاع داده شوند و تاریخ هم به میلادی باشد.

- ارجاع درون‌متنی اشعار به این صورت باشد: (نام شاعر، سال نشر: شمارۀ صفحه). چنانچه در مقاله‌ای از کتاب‌های گوناگون یک شاعر شاهد شعری آورده شود، می‌توان به جای نام شاعر نام کتاب را درج کرد: (نام کتاب، سال نشر: شمارۀ صفحه). درصورت استفاده از این روش لازم است در کل مقاله یکدست باشد.

- اگر در مقاله‌ای به چند اثر از نویسنده‌ای ارجاع داده شود که سال نشر یکسانی داشته باشند، در فهرست منابع با حروف الفبا از هم جداسازی شوند و در متن نیز به همان صورت به آنها ارجاع داده شود. برای مثال:

در فهرست منابع: زرین‌کوب، عبدالحسین. (1379 الف). سر نی...

                       ---------------. (1379 ب). با کاروان حله....  ارجاع درون‌متنی: (زرین‌کوب، 1379 ب: 38).

 نقل­‌قول: آیات قرآن در همه جا بین دو گیومه درج و اعراب‌گذاری شوند و ارجاع (داخل پرانتز) پس از آن بیاید.

- نقل­‌قول‌های مستقیمِ زیر 40 واژه (حدود سه خط) درونِ متن، بین دو گیومه و نقل­‌قول‌های بالایِ 40 واژه در سطری جداگانه، بدون گیومه و با یک و نیم سانت تورفتگی (با قلم 12) و با ذکر منبع نقل‌قول به صورت (نام خانوادگی، سال نشر: شمارۀ صفحه) نوشته شود.

 شکل و جدول

شکل‌ها و جدول‌های مقاله شماره‌گذاری و در متن به آن­ها ارجاع شود. همۀ نمودارها، منحنی‌ها، شکل‌ها و نقشه‌ها ذیل عنوانی واحد به‏‌نام «شکل» درج شوند و شماره و شرح زیر آن­ها بیاید؛ اما شماره و شرح جدولْ بالای آن درج شود. شماره‌‌های جدول‌ها و شکل‌ها جداگانه و پیاپی باشد؛ مثال: جدول 1...، جدول 2...،  شکل 1...،  شکل 2...

 

تنظیم صفحات، شیوۀ نگارش و حروف‌­چینی

- مقاله باید حداکثر در 23 صفحه با حجم حداقل 4000  و حداکثر 8000 کلمه تنظیم شود. میزان حجم مقاله تعداد کلمات است.

- حاشیه‌های صفحات از هر چهار طرف 3/5 (سه و نیم) سانتی‌متر باشد.

- اگر مقاله دارای نمودار یا چارت از برنامه Excel است باید فایل اکسل آن نیز به همراه فایل مقاله ارسال شود.

- شیوۀ خط و املای واژه‌ها مطابق شیوه‌­نامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی و در سراسر متن یک‌دست باشد و به نکات زیر توجه شود:

- کلمات باید با رعایت دقیق فاصله و نیم‌­فاصله تایپ شود (برای گذاشتن نیم‌فاصله پس از جزء اول کلمه ctrl، shift و عدد 2 همزمان گرفته می‌شود.) برای مثال: درون‌متنی، انسان‌ها، نوشته‌ایم، مهم‌ترین، می‌شود و...

- ی در پایان واژه­‌های مختوم به «ه» (معروف به های بیان کسره) به صورت «نیم­ی» تایپ شود؛ برای نمونه: نامۀ، شیوۀ و...

- نشانه‌­های نگارشی (نقطه، ویرگول، نقطه‌ویرگول، دونقطه و...) باید دقیق رعایت شود و به کلمۀ قبل از خود چسبیده باشد.

- عنوان مقاله و دیگر عنوان­‌های اصلی در وسط صفحه با اندازۀ قلم 13 و فونت B Zar سیاه و عنوان‌های فرعی با شمارۀ فرعی با همان قلم و فونت در سمت راست متن نوشته شود.

- برابر انگلیسی اسامی خاص (در پرانتر) و کلمات و ترکیبات انگلیسی با اندازۀ قلم 12 و با فونت Times New Roman نوشته شود.

- متن اصلی مقاله با اندازۀ قلم 13 و فونت B Zar نوشته شود.

- چکیدۀ فارسی مقاله و نوشته‌های داخل شکل و جدول با اندازۀ قلم 11 و فونت B Zar نوشته شود.

- چکیدۀ انگلیسی با اندازۀ قلم 12 و با فونت Times New Roman نوشته شود.

- فهرست منابع با اندازۀ قلم 12 و با فونت  B Zar نوشته شود. 

- عنوان کتاب‌ها و مجله‌ها در سراسر متن ایتالیک باشد و عنوان مقاله بین دو گیومه بیاید.

- بیت‌های موجود در متن (از یک تا چند بیت) در سطری مستقل و در جدول بیاید. منبع بیت‌­ها نیز در سطر آخر درج شود.