بررسی عناصر زیبایی‌شناسی و نسخه‌آرایی نسخ خطّی بحر‌المعارف شیخ شهاب‌الدّین دانیالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. پژوهشگر پسا دکتری

چکیده

بررسی ارزش‌های هنری در نسخه‌های خطّی را می‌توان یکی از موضوعات مهم در عرصۀ تلفیق عناصر، مفاهیم و مضامین ادبی دانست. اگرچه پرداختن به رموز هنری این دست از نوشته‌ها به دانشی خاص در هر رشته از خط و تذهیب، سرلوح‌سازی، جدول‌کشی و… دارد، رموزی در آن‌ها یافت می‌شود که با پرداختن به آن‌ها و بررسی آن عناصر ارزش‌های نهفته‌ای از این آثار بر خوانندگان نمایان می‌شود. این امر در گام نخست مستلزم دانستن گونه‌های مختلف عناصر نسخه‌آرایی در دوره‌های پیشین به ویژه عصر صفوی است و نیز به بررسی بسامد این رمزها که سبک و عناصر زیبایی را در اثر فراهم آورده‌اند، ارتباط دارد. اگرچه در مثنوی بحرالمعارف به دلیل اهمیت کتاب یا شهرت مؤلف و... از همۀ فنون نسخه‌آرایی استفاده نشده است، تزئینات جلد (تجلید)، سرلوح و رنگ‌های آن، مجدول بودن و مسطره‌سازی‌ها چشم‌نواز و هریک در بردارندۀ رموزی از هنر است. در پژوهش حاضر بدون در نظر گرفتن فنون مختلف کتاب‌آرایی در حوزۀ تخصصی آن‌ها به بررسی عناصر زیبایی‌شناختی نسخه‌های خطی بحرالمعارف می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Aesthetics and Manuscript Illumination Elements in Sheikh Shahabuddin Daniyali’s Bahr al-Maarif Manuscripts

نویسنده [English]

  • Hamidreza Taheri Parsa
Lecturer of Islamic Azad University, North Tehran branch. Postdoctoral researcher
چکیده [English]

 
Examining the artistic values and manuscript illumination can be considered as one of the important issues in the field of integrating literary elements, concepts and themes. Although dealing with the artistic secrets of these types of writings requires special knowledge in each field of calligraphy and gilding, header making, table drawing, etc., there are secrets found in them that by addressing them and examining those elements, the hidden values of these works will be revealed to the readers. In the first step, this requires knowing the different types of book layout elements in previous periods, especially the Safavid era, and then it is related to the examination of the frequency of these symbols that provide the style and elements of beauty in the work. Although in the Masnavi of Bahr al-Ma'rif, due to the importance of the book or the author's fame, etc., not all manuscript illumination techniques have been used, the use of cover decorations (binding), title and its colors, tabularity and lines are eye-catching and each of them contains secrets of art. In the present research, without considering the various techniques of book illumination  in their specialized field, we will examine the aesthetic elements of Bahr al-Maarif manuscripts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bahr al-Maarif
  • Sheikh Daniyali
  • Safavid era
  • Aesthetic elements
  • Manuscripts