ویژگی‌های کلاسیسیسم در آثار نمایشی بهرام بیضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم

چکیده

بهرام بیضایی، فیلم‌نامه و نمایش‌نامه‌نویس، کارگردان، مترجم و نویسندۀ نام‌آشنای ایرانی است که در نگارش شمار فراوانی از آثار خود، به اسطوره و تاریخ، توجهی ویژه نشان داده‌است. از این رو، زبان و بیان و دیگر عناصر روایت‌های او به مکتب کلاسیسیسم که آبشخور و منبع الهام آن به‌طور عمده برگرفته از داستان‌ها و اساطیر کهن است، بسیار نزدیک است. در پژوهش پیش رو، نمایش‌نامه‌های بیضایی از دید انطباق آن‌ها با مکتب کلاسیسیسم، بررسی شده است؛ هرچند این مکتب نیز مانند دیگر مکاتب ادبی و فکری و فلسفی، ره‌آورد مغرب‌زمین است، برخی از آثار نمایشی بیضایی را می‌توان منطبق با اصول مکتب یادشده ارزیابی کرد؛ اصولی همچون تقلید از قدما، تقلید از طبیعت انسانی، بازآفرینی جهان کهن، خردگرایی، آموزندگی و خوشایندی، وضوح و روشنی و ایجاز، برازندگی، حقیقت‌مانندی، جهان‌شمولی، پرهیز از امور پست و منحط، هیجان‌انگیزی و... را در برخی از آثار نمایشی او می‌توان یافت. با این حال، فضا، زمان، مکان، منبع الهام و دیگر عناصر آن‌ها به‌طور کامل بومی و ایرانی بوده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characteristics of Classicism in Beizaei's Dramatic Works

نویسندگان [English]

  • Shahin Haghighi 1
  • Zahra Hosseini 2
1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Jahrom University.
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Jahrom University.
چکیده [English]

Bahram Beizaei is a scriptwriter, playwright, director, translator and famous Iranian writer who has paid great attention to myths and history in many of his works. Hence, the language and expression, and other elements of his narratives, are very close to the classical school, whose  source of inspiration is mainly taken from ancient stories and myths. In the present study, Beizaei's plays have been examined for their compatibility with classical school. Although this school, like other literary, intellectual, and philosophical schools, is originated in the West, some of Beizaei’s  dramatic works can be evaluated in accordance with the principles of the mentioned school; Principles such as imitating the ancients, imitating human nature, recreating the ancient world, rationalism, instructiveness  and pleasance , clarity and conciseness, elegance, truthfulness, universality, avoiding despicable,  decadent, and exciting  issues, etc., can be found in some of his dramatic works. However, atmosphere, time, space and source of inspiration and other elements were completely indigenous and Iranian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bahram Beizaei
  • plays
  • literary schools
  • Classicism